Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
0

SAMORZĄDOWY MENEDŻER ENERGII – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ciekawą ofertę studiów podyplomowych przygotowały Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE) wspólnie z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zapraszają na nowo utworzony kierunek studiów podyplomowych – Samorządowy Menedżer Energii (SME). Rekrutacja ruszyła 3 września br.

Są to pierwsze tego typu studia w Polsce, skierowane do grupy 150 urzędników samorządu terytorialnego Mazowsza, pragnących zdobyć nową wiedzę z zakresu energetyki, ekologii i finansowania projektów komunalnych. Program zapewnia zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Menedżera Energii, a także wsparcie i inicjowanie lokalnych projektów z zakresu energetyki.

Samorządowy Menedżer Energii dedykowany jest głównie: urzędnikom samorządu terytorialnego, pracownikom lub kandydatom na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Ideą przedsięwzięcia jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu efektywności energetycznej  w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych, np. fermy wiatrowe. Istotnym aspektem jest również zaprezentowanie praktycznych rozwiązańw zakresie bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki.

Studia  otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie co w znacznym stopniu zwiększa atrakcyjność oferty (czesne 860 zł za dwa semestry).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji można uzyskać pod adresami:

http://www.sme.wseiz.pl/

http://www.mae.com.pl/aktualnosci.html

Ten wpis czytano 1521 razy.