Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   Rzeczywizja
0

Rzeczywizja

Nowe technologie w architekturze, Internet rzeczy (IoT, Internet of Things), inteligentne domy, inteligentne produkty, domy pasywne, nowe trendy w designie oraz nowe trendy w sztuce i aranżacji wnętrz. Wszystkie te obszary łączy wspólne słowo – EKOLOGIA. Wszystkie z nich implementują do gospodarki ideę zrównoważonego rozwoju. Wszystkie łączy wspólne słowo - rzeczywizja (S.B.).

Kultura ekologiczna jest systemem zachowań społecznych i wiedzy, wynikającym z wzajemnej komunikacji jednostek, grup społecznych, przedsiębiorców, naukowców, grup zawodowych itd. Jak podkreśla Irena Fudali, do tego systemu wchodzą deklarowane (wspólnie komunikowane) i respektowane WARTOŚCI/PRAWA oraz normy w odniesieniu do środowiska przyrodniczego człowieka (Por. I. Fudali, Kultura ekologiczna młodzieży na przykładzie regionu świętokrzyskiego, Kielce 2002, s. 75)

Taką komunikację wzmacnia myślenie obszarami, myślenie rozwijające nowe technologie w gospodarce, myślenie innowacyjne, które buduje strategię przejścia gospodarki tradycyjnej do zielonej gospodarki, zgodnej z wizją zielonego rozwoju (green growth).

Gospodarki, w której następuje
wzajemna wymiana informacji między ekspertami z ekonomii, naukowcami i przedsiębiorcami proponującymi innowacje technologiczne, ekofilozofami, ekoetykami, pedagogami, czy nawet ekologicznymi ruchami społecznymi. Wszyscy razem tworzą tzw. intelektualny i innowacyjny kapitał bezpieczeństwa ekologicznego, jak to ujął Marian Cieślarczyk (Por, szerzej: M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011, s. 213-242). Wszyscy razem znajdują się w obszarze rzeczywizji.
 
OBSZAR jest zasobem ludzi i narzędzi, którymi dysponują i ich:
- potencjałów intelektualnych (wiedza, doświadczenie, umiejętności operacyjne),
- myślenia prospektywnego/przyszłościowego,
gdzie wzajemnie potrzebują się do ROZWOJU.
 
OBSZAR jest strefą komfortu dla jego interesariuszy, którzy myślą… jak?
- innowacyjnie,
- transdyscyplinarnie,
- rozwijają swoją innowacyjną świadomość,
- wymieniają się informacjami (wiedzą i doświadczeniem),
- myślą ideałami konsorcjonizmu/WSPÓLNOTY INTERESÓW ROZWOJOWYCH,
a w konsekwencji mogą nawet rozwijać nowe ścieżki w rozwoju technologicznym i ekonomicznym.

OBSZAR EKOBEZPIECZEŃSTWA jest strefą komfortu dla jego interesariuszy, który myślą innowacyjnie, transdyscyplinarnie, transpokoleniowo, transkulturowo, rozwijają swoją świadomość ekologiczną, wymieniają się informacjami, doświadczeniem i wiedzą, wytyczają nowe ścieżki w rozwoju ekonomicznym, technologicznym, a tym samym rozwijają kulturę bezpieczeństwa ekologicznego, zgodnie z:
-
wizją zielonego rozwoju (green growth),
- etyką środowiskową,
w duchu humanizmu ekologicznego Henryka Skolimowskiego i propedeutyki życia wg Napoleona Wolańskiego.

Ten wpis czytano 1161 razy.