Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   PROJEKT „MIASTO ZIELONE Z NATURY”
0

PROJEKT „MIASTO ZIELONE Z NATURY”

Ważną rolę w tworzeniu terenów zurbanizowanych odgrywa społeczeństwo, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz architekci i urbaniści. Te trzy grupy mają w różnym stopniu wpływ na tereny zurbanizowane, ale tylko powszechna edukacja tych grup doprowadzi do skutecznej zmiany w podejściu do rozwoju miast. 

Od października 2013 roku w całej Polsce realizowany jest projekt "Miasto zielone z natury". Głównym celem projektu jest zazielenienie polskich miast i doprowadzenie do podniesienia świadomości i wiedzy społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem administratorów nieruchomości, administracji publicznej oraz architektów i urbanistów w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań zielonych dachów i farm miejskich a także prezentacja tzw. dobrych praktyk z prezentowanego zakresu. 

Głównymi celami programu są m.in.:

 • Prezentacja wdrożeń prawidłowych proekologicznych praktyk z zakresu zrównoważonego planowania miasta,
 • Doprowadzenie do racjonalnego gospodarowania przestrzenią miejską oraz planowania inwestycji infrastrukturalnych,
 • Upowszechnienie idei zielonych dachów i farm miejskich w budownictwie prywatnym oraz miejskim połączonych z ideą zielonych dachów i farm miejskich,
 • Promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku,
 • Zaangażowanie społeczeństwa w kwestie planowania miasta,
 • Budowanie proekologicznego modelu społeczeństwa,
 • Działania na rzecz gospodarki nisko emisyjnej w mieście, efektywne wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzącej do ograniczenia emisji CO2 w mieście oraz ograniczenia niskiej emisji,
 • Rozpowszechnienie wiedzy o zielonym designie,
 • Rewitalizacja przyrodnicza terenów miejskich,
 • Doprowadzenie do ekspansji terenów zielonych, m.in. w celu przeciwdziałania miejskiej wyspie ciepła.


Projekt składa się z następujących działań:

 • prelekcje/warsztaty dla studentów kierunków architektonicznych, architektów, urbanistów i administracji publicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych, ze   szczególnym uwzględnieniem farm miejskich i zielonych dachów,
 • dwa konkursy w tym jeden dla mieszkańców a drugi dla studentów kierunków architektonicznych oraz architektów,
 • kampania radiowa informująca o założeniach projektu i promująca zielone dachy i farmy miejskie,
 • budowa makiety - modelu zielonego miasta, który będzie prezentowany w czasie prelekcji,
 • stworzenie wizualizacji komputerowej zielonego miasta udostępnianej na stronach internetowych projektu,
 • materiałów informacyjnych w postaci „Wademekum zielonych praktyk” skierowanego do zarządców nieruchomości, właścicieli nieruchomości i placówek oświatowych informującego o     zaletach zielonego budownictwa,
 • wydanie „Wademekum dla architektów” skierowanego do architektów, urbanistów, administracji publicznej propagujące idee oraz prezentujące rozwiązania a także zachęcające do wdrażania w projektach architektury zielonego budownictwa,
 • zaangażowanie społeczności lokalnych we wspólne tworzenie farm miejskich i zielonych dachów.


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie włączyła się w rozpowszechnienie idei zielonych dachów i farm miejskich wśród studentów Uczelni i mieszkańców Warszawy. W ramach projektu w dniu 06.03.2015 r. odbyły się warsztaty i wykłady poświęcone m.in. innowacyjnym technologiom dachów zielonych i żyjących ścian w zielonej przestrzeni miejskich aglomeracji oraz zarządzaniu wodą w obszarach zurbanizowanych.


Ten wpis czytano 1264 razy.