Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   POSZUKIWANY INŻYNIER OCHRONY ŚRODOWISKA O SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
0

POSZUKIWANY INŻYNIER OCHRONY ŚRODOWISKA O SPECJALNOŚCI ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rośnie liczba firm w Polsce skupionych wokół odnawialnych źródeł energii. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że branża rośnie jak na drożdżach. W 2013 r. moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce wynosiła 2 megawaty, rok później już 21, a do końca tego roku ma to być 100 megawatów. Szacuje się, że tylko w domach jednorodzinnych w najbliższych latach zostanie zainstalowanych 500 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Odnawialne źródła energii to nowe możliwości dla biznesu i samorządów. Zwiększa się liczba inwestycji, a w ślad za tym zapotrzebowanie na producentów paneli, firmy instalatorskie i wyspecjalizowanych pracowników.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie przygotowała specjalną ofertę edukacyjna dla osób zainteresowanych pracą w tej branży. Na kierunku Ochrona Środowiska można studiować specjalność: Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-ekologii/ochrona-srodowiska/studia-i-stopnia-ochrona-srodowiska/ochrona-biosfery-i-program-natura-2000/19-dla-kandytata/oferta-studiow-i-i-ii-stopnia/664-odnawialne-zrodla-energii-gospodarka-wodna-i-odpadowa

Interesujące badania w WSEiZ prowadzi doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński, który jest autorem monografii pt. "FASADY FOTOWOLTANICZNE. TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE".

Mianem fasad słonecznych można określić ścianę zewnętrzną budynku przystosowaną do optymalnego wykorzystywania energii słonecznej na jego potrzeby użytkowe. Ten ciągle udoskonalany element architektoniczny doczekał się obecnie wielu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które w coraz doskonalszy sposób pozwalają nie tylko przetwarzać i akumulować, ale i gospodarować energią przetworzoną pochodzącą od słońca. 

Janusz Marchwiński prowadzi badania nad tzw. fasadami fotowoltaicznymi (PV), stanowiącymi odmianę fasad słonecznych. Są to zewnętrzne ściany budynków, z zastosowaniem technologii fotowoltaicznej (PV), która umożliwia produkcję prądu elektrycznego z energii słonecznej.

Proces kształtowania fasad PV w budynkach wymaga spojrzenia na ten element w znacznie szerszym świetle niż jedynie technologicznym. Należy o nim myśleć jako o części większej całości, którą tworzy obiekt budowlany. Takie całościowe traktowanie budynku, rozumianego jako systemowa struktura złożona ze współpracujących ze sobą części, jest jednym z podstawowych założeń rozwoju zrównoważonego.
Ten wpis czytano 1276 razy.