Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   CZŁOWIEK EKOLOGICZNY - WYSTAWA JÓZEFA WILKONIA PT. „LAS” W GALERII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ
0

CZŁOWIEK EKOLOGICZNY - WYSTAWA JÓZEFA WILKONIA PT. „LAS” W GALERII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

Termin ekologia przestał już obecnie być wyłączną „własnością” biologów i wszedł na trwałe do słownika nauk humanistycznych. Współcześnie posługują się nim również m.in.: socjolodzy, psycholodzy, socjolodzy kultury, etycy i filozofowie. Coraz częściej jest obecny w wypowiedziach artystycznych. Twórcy kultury ekologicznej, do których zalicza się niewątpliwie wybitny artysta Józef Wilkoń, dobitnie włączają się tym samym w dyskusje na temat rewizji i reorientacji stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego wraz z jednoczesnym poszukiwaniem systemów wartości o charakterze proekologicznym, kształtujących świadomość ekologiczną.Świadomość ekologiczna to nie tylko wiedza o biosferze, ekosystemach i ich zagrożeniach, negatywnych skutkach działalności człowieka w przyrodzie, skali i rozmiarach zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ale również ekowartości (m.in. odpowiedzialność, umiar, powściągliwość) oraz normy działań jakie powinien respektować i realizować człowiek szukający więzi z przyrodą. Myślenie ekologicznie to budowanie swoistego pomostu między wiedzą a wartościami ekologicznymi.

W dobie narastającego kryzysu ekologicznego głównym wyzwaniem ludzkości jest uruchomienie procesów konstytuowania kultury i cywilizacji ekologicznej, w których niebagatelną rolę może odegrać wystawa Józefa Wilkonia pt. „Las”, wpisująca się doskonale w nurt (idee) humanizmu ekologicznego.Za twórcę terminu „humanizm ekologiczny” uważany jest ekofilozof Henryk Skolimowski. W swoich książkach, m.in.: „Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia”, przedstawia on koncepcję Człowieka Ekologicznego jako hołdującego zasadom, zachowującym i potęgującym:
- ewolucję w jej rozwoju, albowiem jest jej częścią,
- życie we wszystkich jego formach,
- ekologiczne siedliska, które są podstawą do kontynuacji życia, świadomości i wrażliwości,
- najbardziej rozwinięte aspekty ewolucji, takie jak: świadomość, samo-świadomość, wrażliwość i twórczość.

Życzę Państwu rozwijania w sobie Człowieka Ekologicznego w trakcie zwiedzania wystawy Józefa Wilkonia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.Galeria Wydziału Architektury WSEiZ ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy - wybitnego rzeźbiarza i ilustratora  - Józefa Wilkonia pt. „LAS”, który odbędzie się 02.06.2015 r. (wtorek) o godz. 18:00 przy ul. Rejtana 16 w Warszawie. Wieczór uświetni występ Joszko Brody. Projekt zorganizowany wspólnie z WSEiZ & Idkart & Galeria8 Plus & Fundacją Arka. Wystawa potrwa do 31.08.2015 r.Kuratorzy wystawy: Irmina Dubaniowska- Kutek (IDKART), Sławomir Baczulis (WSEiZ)
Scenografia: Inez Krupińska
Koordynator projektu ze strony Idkart: art. Manager - Ewa Dubaniowska
Koordynator projektu ze strony WSEiZ: Krzysztof  ŁyżyńW trakcie trwania wystawy zapraszamy na:

-  panel dyskusyjny z udziałem Józefa Wilkonia pt.: „ Ekologia Dzisiaj!" , który odbędzie się w dnia 11.06.2015 r. w godz. 12.00 do 15.00;

- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz oprowadzenia po wystawie.

Więcej zdjęć z prac nad wystawą:

 

Ten wpis czytano 1423 razy.