Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   CSR a edukacja ekologiczna
3

CSR a edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska naturalnego to obecnie nie tylko domena polityki ekologicznej, prawa ochrony środowiska, czy ekologicznych ruchów pozarządowych. Coraz częściej przejawia się ona również w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu w przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym kształtowaniu przez biznes postaw ekologicznego korzystania ze środowiska oraz etyki odpowiedzialności za przyrodę.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu(CSR) to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się narzędzi w prowadzeniu przedsiębiorstwa, z którym mają współcześnie do czynienia menedżerowie i liderzy biznesu. Coraz silniejsza konkurencja oraz wzrost oczekiwań otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy sprawiają, że aby budować wartość organizacji nie wystarczą już tradycyjne strategie konkurowania. CSR oznacza zaangażowanie się biznesu na rzecz etycznego postępowania oraz do przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy równoczesnym demonstrowaniu szacunku dla ludzi i środowiska naturalnego (środowisko naturalne nazywane jest często „milczącym” interesariuszem). Odpowiedzialność przedsiębiorstw uważana jest współcześnie za efektywną strategię zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego, włączając w niego działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzone przez firmy, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwojuekonomicznego, ekologicznego i społecznego.

Edukacja ekologiczna określana jest często jako proces dydaktyczno-wychowawczy w kierunku świadomego kształtowania świadomości ekologicznej człowieka. Powiększająca się skala zagrożeń ekologicznych, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i niszczenie biosfery powodują, iż niebagatelną rolę odgrywa propagowanie i rozwijanie - nie tylko przez szkoły wszystkich szczebli, ale również przez podmioty gospodarcze - nowego modelu edukacji dla bezpieczeństwa ekologicznego, której zadaniem jest kształtowanie świadomości ekologicznej.

Coraz częściej przedsiębiorstwa kształtują świadomość ekologiczną własnych pracowników, dzieci i młodzieży szkolnej, czy w końcu społeczności lokalnych. Szeroko rozumiane działania edukacyjne prowadzone przez firmy, realizowane są zarówno poprzez szkolenia, warsztaty, lekcje ekologii w szkołach i przedszkolach, konkursy, happeningi, jak i inspirowanie lokalnych społeczności do wprowadzenie w życie konkretnych działań proekologicznych. Działania edukacyjne firm w zakresie ochrony środowiska, obok kształtowania postaw i nawyków proekologicznych budują znajomość i reputację marki. Zwiększa to akceptację dla podstawowego przedmiotu działalności firmy oraz wzmacnia więzi z obecnymi i potencjalnymi klientami, tworząc jednocześnie i wzmacniając pozytywny wizerunek organizacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Działania te wzmacniają morale oraz powodują wzrost satysfakcji pracowników i właścicieli, co owocuje wzrostem poczucia odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Budowanie dialogu z otoczeniem zewnętrznym zwiększa korzystniejsze postrzeganie organizacji, jak również zaufanie inwestorów, partnerów, czy potencjalnych sponsorów. Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na filozofii działalności gospodarczej uwzględniającej wartości etyczne, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i przyrody to duże wyzwanie, przed którym stoją obecnie menedżerowie i liderzy biznesu - liderzy rzeczywizji. Postuluję stworzenie serwisu www o nazwie rzeczywizja, który mógłby stać się obszarem współpracy podmiotów gospodarczych i naukowców, rozwijających gospodarkę i nowy kapitał zawodowy i ludzki.

Ten wpis czytano 2615 razy.
Ekologia nie jest właściwie żadną nauką-lepiej traktować ją jako stosunek człowieka do środowiska przyrodniczego.Ekologia to nauka śącisła,badająca zależności między organizmami i środowiskiem(E.Haeckel).
Natomiast rolę i zadania tzw.ekologii opisano chyba w powyższym tekście bardzo właściwie.Oby nie było tylko niedościgłe marzenie!
Gość Jerzy Wysokiński - Niedziela, 28 Sierpień 2011 07:34
Wszystko pięknie i fajnie, ale CSR to wabik na klientów, konsumentów na nas. Według badań ludzie bardziej ufają firmom, które tytułują się właśnie zasadami CSR. Jednak co ma wspólnego ogromny koncern, który korzysta z niewolniczej pracy, czy wycina lasy deszczowe z CSR? A mianowicie to, że wprowadził selekcję odpadów w swojej firmie, drukuje obustronnie papier i prowadzi szkolenia dla pracowników o racjonalnym wykorzystaniu zasobów. Jak dla mnie CSR mocno zalatuje "green washingiem"
Gość Katarzyna D. - Poniedziałek, 22 Sierpień 2011 15:02
"Edukacja ekologiczna określana jest często jako proces dydaktyczno-wychowawczy w kierunku świadomego kształtowania świadomości ekologicznej człowieka". - to podstawa. Uważam, że najlepiej zacząć od takiej edukacji od przedszkola poprzez kolejne szczeble szkoły. Dlaczego?
Ponieważ czasami w życiu dorosłym trudno jest ludziom zrozumieć - dostrzegać problemy ekologiczne. Jedni przypinają się do drzew na znak protestu wycinania lasów równikowych i innych na świcie, a inni pukają się w czoło uważając że ich ten problem nie dotyczy, czuja się bezradni i mówią, że nic ich to nie obchodzi, poza ich podwórkiem.

Cieszy, że coraz więcej osób poważnie traktuje problemy ekologiczne, ale myślę, że musi minąć całe pokolenie, abyśmy zmienili mentalność myślenia na ten temat, zdobyli wiele doświadczeń - niestety większość przykrych - abyśmy wyciągnęli wnioski i na błędach ludzkości nauczyli się jak dbać o nasze wspólne dobro - o ekologie na całym świecie, chociażby mówiąc czy pisząc o tym, bądź przyłączając się do różnych akcji. To jednak praca u podstaw - od najmłodszych lat trzeba dzieci uczyć takiej postawy zgodnie z zasadą "czym skorupka nasiąknie za młodu tym na starości trąci" . Pozdrawiam :)

Renata Zarzycka - Piątek, 12 Sierpień 2011 23:22