Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   CHROŃMY KRAJOBRAZ!
0

CHROŃMY KRAJOBRAZ!

W 2004 r. Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., czym zobowiązała się do stosowania jej przepisów. Europejska Konwencja Krajobrazowa, przyjęta przez Radę Europy, określiła jako cel podstawowy m.in.  promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu.

W celu wypełnienia przez Polskę zapisów konwencji, w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska został utworzony Krajowy Sekretariat Konwencji Krajobrazowej.  Do głównych zadań sekretariatu należy wdrażanie konwencji do prawodawstwa polskiego, analiza doświadczeń innych krajów z uwzględnieniem istniejących przepisów prawnych w zakresie krajobrazu oraz działania informacyjne i promocyjne. Zachętą do działań na rzecz trwałej ochrony, gospodarki i planowania obszarów krajobrazowych jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy.

Zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową: „krajobraz jest ważną częścią jakości życia ludzi zamieszkujących wszędzie: w obszarach miejskich i na wsi, na obszarach zdegradowanych, jak również w obszarach o wysokiej jakości, na obszarach uznawanych jako charakteryzujące się wyjątkowym pięknem, jak i w obszarach pospolitych.”

Prezydent RP Bronisław Komorowski, aby zachęcać samorządy do dbania o krajobraz skierował w 2013 r. do Sejmu prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej:

http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-ochronie-krajobrazu/

W projekcie znalazły się zapisy zobowiązujące samorządy województw do przeprowadzania przynajmniej raz na 20 lat audytów krajobrazowych. Powstanie w ten sposób spis krajobrazów z całego województwa i zostaną wytypowane priorytetowe, podlegających ochronie. Sejmik województwa będzie ustalał zasady ochrony tych krajobrazów, np. określi maksymalną wysokość i kolorystykę budynków na tych obszarach, czy rozmieszczenie i wielkości nośników reklamowych.

Wspaniałym przykładem promocji idei krajobrazu jako własności wspólnej była wystawa pt. „Krajobraz to dobro publiczne", zorganizowana przez miesięcznik "Architektura-Murator" we współpracy z Kancelarią Prezydenta. Wystawa pokazywała zrewitalizowane wyspy odrzańskie we Wrocławiu, Wyspę Młyńską w Bydgoszczy, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Centrum Nauki Kopernik, odbudowę Starego Miasta w Elblągu, jak również zmodernizowane Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Powyższe rewitalizacje odmieniły wizerunek miast i w sposób znaczący poprawiły ich przestrzeń publiczną.

Galeria Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wpisując się w powyższą ideę, przygotowuje wystawę prac dyplomowych absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu, która będzie dostępna dla zwiedzających na przełomie października i listopada 2014 r.
Ten wpis czytano 1819 razy.