Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   BUDOWA NOWEJ CYWILIZACJI PROEKOLOGICZNEJ WYZWANIEM DLA KAŻDEGO Z NAS
0

BUDOWA NOWEJ CYWILIZACJI PROEKOLOGICZNEJ WYZWANIEM DLA KAŻDEGO Z NAS

Świadomość ekologiczna - rozumiana jako zespół nowych aksjologicznych podstaw ludzkiego stosunku do środowiska przyrodniczego, jak również jako ludzka wrażliwość na stan przyrody wraz z troską o jej dobrą kondycję - może być fundamentem do ukonstytuowania się kultury bezpieczeństwa ekologicznego jako pewnego społecznie pożądanego ideału relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą, a także sposobu wiedzy i umiejętności pozwalającego zapobiegać potencjalnym zagrożeniom ekologicznym.

Świadomość ekologiczna kształtowana jest nie tylko przez wiedzę o biosferze, ekosystemach i ich zagrożeniach, negatywnych skutkach działalności człowieka w przyrodzie, skali i rozmiarach zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, ale również przez ekowartości (m.in. odpowiedzialność, umiar, powściągliwość) i normy działań jakie powinien respektować i realizować człowiek szukający więzi z przyrodą.

Myśleć ekologicznie to znaczy budować swoisty pomost między wiedzą a wartościami ekologicznymi. W tym procesie zachodzić będzie podporządkowanie określonych fragmentów wiedzy ekologicznej odpowiednim wartościom zgodnym z ideą bezpieczeństwa ekologicznego, tak organizującego treść, formę i sposoby stosunków społecznych, aby nie tylko ograniczać zagrożenia ekologiczne, ale również promować działania proekologiczne istotne dla rozwoju społecznego.

W podejmowaniu skutecznej walki z zagrożeniami ekologicznymi najbardziej istotne są: dokonanie oceny przyszłych konsekwencji podejmowanych decyzji na styku człowiek – środowisko, świadomość skutków ubocznych ludzkiej działalności, umiejętność myślenia systemowego (przyczyna i skutek) oraz umiejętność rozpoznawania wzajemnych powiązań między człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

Jak czytamy w książce Konrada Walaszczyka pt. „Planeta nie tylko ludzi”, rozwój zrównoważony (trwały) jest ideą przewodnią ekonomii proekologicznej opartą na postulatach: zmiany wskaźników rozwoju gospodarczego z ilościowych na bardziej jakościowe, możliwie czystej produkcji, decentralizacji i ograniczenia nadmiernej i marnotrawnej konsumpcji. Według K. Walaszczyka z wyżej wymienionych postulatów wynikają bardziej szczegółowe zasady:
1. Nie należy zużywać więcej zasobów odnawialnych (lasy, woda pitna, zwierzyna łowna, ryby itp.) niż przyroda może zregenerować.
2. Zużycie zasobów nieodnawialnych (ropa naftowa, surowce mineralne) nie powinno być większe niż jednoczesne tworzenie ich substytutów i nowych, odnawialnych źródeł energii.
3. Nie należy emitować substancji toksycznych więcej ani takich rodzajów, których ziemski ekosystem nie może włączyć do swoich cykli.
4. Należy wprowadzać czystą lub przynajmniej czystszą produkcję towarów. Powinny one być tak projektowane, by po zużyciu mogły być wykorzystane ponownie lub bezpiecznie neutralizowane.
5. Trzeba znacznie zwiększyć wydajność tych źródeł surowców i energii, które już są w użyciu.
6. Ekspansję wielkich firm należy zrównoważyć rozwojem biznesu średniego i drobnego, a ponadto lokalnego.
7. Rozwój gospodarczy musi brać pod uwagę dobro przyszłych pokoleń.
8. Na producentach nowych technologii i towarów ciąży obowiązek udowodnienia, że nie tylko nie są one szkodliwe dla zdrowia i środowiska w krótkim czasie, ale także w następstwach długotrwałych.
9. Proekologiczne reformy należy wprowadzać za pomocą nie tyle zakazów i nakazów prawnych, ile systemu zachęt pozytywnych, na przykład wprowadzenia odpowiednich podatków za korzystanie z zasobów środowiska.

W związku z powyższym fundament, na którym należy postawić nową cywilizację proekologiczną powinien uwzględniać m.in. rozwój nauki i techniki przyjaznej Ziemi, bardziej jakościowe kryteria dobrobytu oraz budowę gospodarki opartej na ekonomii proekologicznej.


Miejscem wymiany informacji i lokowania treści (aby rozwijać zasady ekonomii proekologicznej zaproponowane przez K. Waloszczyka) powinien zostać serwis www o nazwie rzeczywizja.
Ten wpis czytano 3010 razy.