Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Sławomir Baczulis   Novaitnauka
0

Novaitnauka

Nowym OBSZAREM, kompatybilnym z obszarem rzeczywizja (teoria obszarów: patrz mój poprzedni wpis: Rzeczywizja) gdzie współpracowałyby ze sobą podmioty gospodarcze, naukowcy i itd., rozwijając zieloną gospodarkę i nowy kapitał zawodowy i ludzki jest - novaitnauka (S.B.).

Na OBSZAR - novaitnauka - składają się cztery istotne podobszary dla implementacji idei zrównoważonego rozwoju do gospodarki, rozwoju obszaru ekobezpieczeństwa, rozwoju wizji zielonego rozwoju (green growth), to znaczy: (1) nauka, (2) zdrowie, (3) transport i (4) energetyka.

Podobszar pierwszy dedykowany: innowacyjnym metodom kształcenia; nowym technologiom w nauce; nowym kierunkom studiów, nowym profilom kształcenia zawodowego i średniego zgodnym z oczekiwaniami innowacyjnego rynku pracy, kursom i szkoleniom on-line, e-learningowi oraz telewizji w edukacji medialnej.

Podobszar drugi dedykowany: nowym technologiom IT w ochronie zdrowia i innowacyjnym metodom leczenia: farmaceutycznego, onkologicznego, dermatologicznego, chirurgicznego, psychologicznego itd.;
chirurgii plastycznej, nowościom farmaceutycznym, zabiegom kosmetycznym, odnowie biologicznej, edukacji zdrowotnej, aktywności ruchowej, sportowi, odnowie biologicznej oraz fitness i spa.

Podobszar trzeci dedykowany: nowym technologiom i innowacjom w w rozwoju transportu, logistyce, logistyce transportu, producentom pociągów, tramwajów, producentom samochodów (osobowych, ciężarowych) samochodów elektrycznych, samochodów hybrydowych, samochodów wodorowych, producentom samolotów i helikopterów (śmigłowców).

Podobszar czwarty dedykowany: nowym trendom w energetyce, nowym technologiom i innowacjom w energetyce, producentom prądu, fotowoltaice, fermom wiatrowym (energia wiatrowa), pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (np. z fal morskich) producentom ciepła (elektrociepłownie, kotłownie, pompy ciepła), firmom wydowywającym gaz ziemny, geotermii itd.
 
Wszystkie cztery podobszary łączy nowe słowo: novaitnauka

A wszystko odbywałoby się pod opieką blogeraodwszystkiego ;)


Wyróżnij się… lub zgiń – mówił mi kiedyś mój Mistrz od marketingu.

Chrońmy naszą Planetę ZIEMIA, aby NIGDY nie zginęła. Twórzmy innowacyjne obszary wymiany informacji/wiedzy/doświadczenia, nowych technologii i zielonego ROZWOJU. Dla naszych DZIECI... dla NASTĘPNYCH POKOLEŃ.

Postuluję stworzenie serwisów www o nazwach: rzeczywizja i  novaitnauka (S.B.), które mógłyby stać się obszarami współpracy podmiotów gospodarczych i naukowców, rozwijających polską gospodarkę i nowy kapitał zawodowy i ludzki.

Ten wpis czytano 885 razy.